Forsiden - opstvedt.com

Tur til Dehler fabrikken

  • Utskrift

I morgen er det dags for å reise å beøke fabrikken. Har laget en lengre liste over saker som det trengs en avklaring paa. Spesielt viktig blir det å få avtalt at fabrikken legger opp de trekkerørene som trengs, både til instrumentpanelet ved luken, samt frem til masten for mastedisplayene.