Forsiden - opstvedt.com

Da er det dags for Volvo Ocean Race igjen

I morgen loerdag starter Volvo Ocean Race igjen. Denne gangen riktig nok uten norsk baat, men med norske seilere spredd paa forskjellige baater paa enkelte etapper. Spenningen denne gangen bli aa se hvordan disse nye og mer ekstreme 70' baatene oppfoerer seg naar det begynner aa dra seg til med litt vind og boelger.

Team Marlin er selvsagt paa plass i VOR konkurransen. Sukseen fra sist skal gjentaes, selv om det ikke blir like utfordrende denne gangen. Saa vidt jeg har sett er det ikke mulig aa drive navigering denne gangen, men en kan kun velge mannskap (1 fra hver baat) og haape paa at kombinasjonen av disse skal gjoere jobben. Jeg synes det er mer spennende naar en selv velger kurs, seil etc.