Forsiden - opstvedt.com

Askøy rundt 2012

Askøy rundt 2012 ble mye bedre enn hva meteorologene hadde lovet oss. De hadde truet med store nedbørsmengder om lørdagen (25mm), men heldigvis så kom ikke vannet før etter at vi hadde gått i mål. Lørdag ble vi 2 i klassen, og 5 om søndagen. Totalt for begge dager ble vi 2. Igjen lite å gjøre med Farr 30'en.